Dočasné chladenie a klimatizovanie

Zlyhanie chladiacich zariadení v serverovni spôsobuje že teplo nie je odvádzané v dostatočnom množstve. V sklade potravín vysoké vonkajšie teploty spôsobujú že existujúci chladiaci systém pracuje na maximálne limity a teplota v objekte stúpa. Práce na rekonštrukcií chladiaceho systému v nemocnici spôsobujú prerušenie dodávok chladného vzduchu do jednotlivých častí budovy. Stará výrobná hala nemá funkčný klimatizačný systém a tak teploty v lete dosahujú extrémne hodnoty čo spôsobuje zníženie výkonu pracovníkov ale aj zdravotné riziká.

Pred tým ako sa teploty vymknú kontrole, mobilné chladiace a klimatizačné zariadenia dokážu zabezpečiť potrebný chlad pre efektívnu prevádzku objektov. 

Prenájom mobilnej klimatizácie alebo chladenia je vhodným riešením v prípade:
  • Akútnej potreby chladenia / klimatizovania
  • Rekonštrukcie existujúcich chladiacich zariadení
  • Poruche existujúcich chladiacich zariadení
  • Ak už existujúce zariadenia nepostačujú na súčasné požiadavky chladenia / klimatizácie
  • Ak firma sídli v prenajatých priestoroch a nechce investovať do chladenia / klimatizácie

 

Dajte nám vedieť, čo potrebujete a my Vám pripravíme ponuku podľa Vašich požiadaviek.

porucha kotolne