O spoločnosti

MOBILENERGY je špecializovaná odborná spoločnosť zameraná na poskytovanie rýchlo a všade dostupných energetických riešení naozaj pre každého. Dodávky tepla, teplej úžitkovej vody a pary na vykurovacie aj technologické účely budete mať s našou pomocou k dispozícii spôsobom, ktorý najlepšie zodpovedá Vašim potrebám a finančným možnostiam. Naše moderné, energeticky úsporné mobilné zariadenia môžete použiť kdekoľvek aj bez investícií. Poskytujeme ich do krátkodobého aj dlhodobého prenájmu, k nim ponúkame kvalitný servis, poradenstvo a v prípade záujmu aj zabezpečenie dodávok energie. Naše služby ponúkame zákazníkom na Slovensku, v Českej Republike, Maďarsku, ale aj ďalších krajinách strednej Európy.

ZÁKLADNÉ PORTFÓLIO PRODUKTOV A SLUŽIEB SPOLOČNOSTI MOBILENERGY:

 • Prenájom zariadení - mobilné kotolne, prenosné priamo výhrevné a nepriamo výhrevné zariadenia na zemný plyn, skvapalnený uhľovodíkový plyn – propán, naftu, vykurovacie oleje, 
 • Poradenstvo pri výbere najvhodnejšieho zariadenia 
 • Pohotovostný program - 24 hodinová mobilita – ak zlyhajú dodávky Vašej primárnej energie, neváhajte a hneď nás kontaktujte!
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie – ak si to dané zariadenie, resp. prevádzka vyžaduje 
 • Doprava zariadení na miesto prevádzkovania a späť 
 • Inštalácia na mieste prevádzky
 • Revízia pripojenia prenajatých zariadení na zákaznícke rozvody (pre teplovodné a parné systémy) 
 • Detailná kontrola systému pred jeho protokolárnym odovzdaním do prevádzky 
 • Doplňovanie paliva pri dlhodobom prenájme
 • Servis prenajatých zariadení 
 • Prevádzkovanie dlhodobo prenajatých zariadení 
 • 24 hodinová technická podpora zákazníkov 

KDE VŠADE NACHÁDZAJÚ UPLATNENIE ZARIADENIA Z PONUKY MOBILENERGY:

 • Stavebníctvo - vykurovanie stavieb počas výstavby, vysúšanie stavieb, vysúšanie betónu, príprava TV pre betonárky, vykurovanie unimobuniek atď.
 • Štátna správa – rekonštrukcie kotolní, dočasné odstávky z dôvodu opravy, havarijné stavy v existujúcich kotolniach
 • Priemysel a potravinárstvo –ako dočasný aj trvalý zdroj pre vykurovanie a výrobu teplej vody alebo pary
 • Bioplynové stanice – pri naštartovaní fermentačného procesu pre výrobu bioplynu
 • Catering a spoločenské podujatia – vykurovanie mobilných prestrešení a veľkokapacitných stanov a príprava teplej vody
 • HORECA – ako zdroj tepla a teplej vody pri rôznych podujatiach mimo objektu hotela alebo reštaurácie
 • Civilná obrana a vojsko – vykurovanie stanov a zabezpečenie výroby teplej vody
Image